பேஸ்புக் அடிமைத்தன அளவுகோல்

இன்று இணையத்தை கைபேசியிலோ, கணனியிலோ பயன்படுத்தும் பலர் பேஸ்புக்கையும் (முகநூல்) பயன்படுத்தத் தவறுவதில்லை. ஆனால், பலர் மெது மெதுவாக இதற்கு அடிமையாகிவிடும் நிலை உள்ளது. நீங்கள் பேஸ்புக் பாவனையாளரா? அதன் மீதான உங்களது ஆர்வத்தை அளவிடும் பொருட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் பேஸ்புக் அடிமைத்தன அளவுகோலொன்றினை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.
பேஸ்புக் அளவுகோல்

நோர்வே நாட்டின் பேர்கன் பல்கலைக்கழகத்தினைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களே இதனை உருவாக்கியுள்ளனர். இதன் பெயர் ‘பேர்கன் முகநூல் அடிமைத்தன அளவுகோல்’ (Bergen Facebook Addiction Scale) ஆகும். சுமார் 400 பேரிடம் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சினையை அடுத்தே இதனை அவர்கள் தயாரித்துள்ளனர்.

பேர்கன் முகநூல் அடிமைத்தன அளவுகோல்


* நான் அடிக்கடி மிகவும் அதிகமான நேர்த்தை பேஸ்புக்கில் செலிவிடுகிறேன். (நான் நினைப்பதைவிட அதிக நேரம் அதில் செலிவிடுகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* நான் இரவில் அதிக நேரம் போஸ்புக்கில் இருப்பதால், காலையில் அடிக்கடி சோர்வுக்குள்ளாகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* நான் பேஸ்புக்கில் மிகவும் அதிக நேரம் செலவு செய்வது பற்றி என் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆம் | இல்லை 

* நான் வேலை தொடர்பற்ற காரணங்களுக்காக பேஸ்புக்கில் இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு மேலாகச் செலவு செய்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக் பாவணை அனுமதிக்கப்படாதபோதும் வேலை செய்யுமிடத்தில் அல்லது பாடசாலையில் நான் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* ஒரு நாள் முழுவதும் என் பேஸ்புக்கைப் பாவிக்காதுவிட்டால், நான் அதனை மிகவும் கடினமானதாக உணர்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை

* பேஸ்புக்கில் அதிக நண்பர்களை சேகரிக்க நான் முயன்றுள்ளேன்
ஆம் | இல்லை 

* என் பேஸ்புக் நண்பர்கள் பலர் உண்மையில் என்னுடைய உண்மையான நண்பர்கள் இல்லை.
ஆம் | இல்லை 

* அளவுக்கதிகமான பேஸ்புக் பாவனையால் என்னுடைய வேலை அல்லது பாடசாலை செயற்பாடு பாதிக்கப்பட்டது.
ஆம் | இல்லை 

* அளவுக்கதிகமான பேஸ்புக் பாவனையால் என்னுடைய உறவுகள் பாதிப்புக்குள்ளதகின.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக்கில் விளையாட்டுக்களை விளையாடுவதற்காக நான் அதிக நேரம் செலவிடுகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக்கில் நான் ஒன்றைப் பதிவிடும்போது, அதற்கான கருத்துக்கள் கிடைக்காவிட்டால் நான் ஏமாற்றத்திற்குள்ளாகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவடன் பேசுவதைவிட பேஸ்புக்கில் பேசவே விரும்புகிறேன்
ஆம் | இல்லை 

* நான் பேஸ்புக் பயன்படுத்தும் நேரத்தைக் குறைக்க முயன்றும் பயனில்லை.
ஆம் | இல்லை 

* மற்ற செயற்பாடுகள் இணையத்தில் செய்வதைவிட பேஸ்புக்கிலேயே அதிக நேரத்தைச் செலவிடுகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* மற்றப் பொறுப்புக்களைத் தவிர்க்க பேஸ்புக்கை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக் பயன்படுத்தத் தொடங்கியதிலிருந்து மற்ற செயற்பாடுகளுக்கான நேரத்தை குறைத்துவிட்டேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக்கில் பல நண்பர்கள் இருந்தாலும், நான் தனிமையை உணர்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* மற்றவர்களுடன் வெளியே சென்றாலும் பேஸ்புக்கில் அடிக்கடி நுழைகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக்கை காலையில் பார்ப்பது, முதலில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் ஒன்றாகும்.
ஆம் | இல்லை 

* இரவில் இறுதியாகச் செய்யும் வேலைகளில் ஒன்றாக பேஸ்புக்கை பார்ப்பதும் உள்ளது.
ஆம் | இல்லை 

* மன அழுத்தம் அல்லது மனச்சோர்வு ஏற்படும்போது பேஸ்புக்கை பயன்படுத்தினால் நலமான உணர்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* பேஸ்புக் பாவனையால், நான் அடிக்கடி பாடசாலைக்கு, வேலைக்கு, கூட்டத்திற்கு அல்லது சந்திப்புக்கு தாமதமாகச் செல்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* என்னை நண்பர் ஒருவர் பேஸ்புக்கில் இணைக்காதுவிட்டால், நான் மிகவும் மனக்குழப்பத்திற்கு உள்ளாகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* எனது நண்பர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் / சொல்கிறார்கள் என்பதை தானியக்கமாக அறிவிக்கும்படி நான் எனர் பேஸ்புக்கை அமைத்துள்ளேன்.
ஆம் | இல்லை 

* என்னையும்விட ஒருவர் அதிகமான நண்பர்களை பேஸ்புக்கில் கொண்டிருந்தால், நான் கவலையாக உணர்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* ஒரு மாதத்திற்கு பேஸ்புக்கை கைவிடுவதென்பது சாத்தியமில்லை உணர்கிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

* “உண்மை வாழ்க்கையில்” என ஒருவர் பேஸ்புக்கில் சொல்வது என்னை அடிக்கடி குழப்பத்துக்குள்ளாக்கிறது.
ஆம் | இல்லை 

* நான் ஒன்றுமே செய்வதற்கில்லை என சலிப்பாக உணர்கையில் நான் அடிக்கடி பேஸ்புக்கைப் பயன்படுத்துகிறேன்.
ஆம் | இல்லை 

புள்ளிகள்:

எத்தனை “ஆம்” பெற்றீர்கள் என உண்மையாகக் கணக்கிடுங்கள். நீங்கள் பெற்றுக் கொண்ட மொத்த எண்ணிக்கைக்கேற்ப கீழே தரப்பட்ட பந்தியை வாசியுங்கள்.

0 - 5:
நீங்கள் ஒரு இலகு பேஸ்புக் பயனாளர். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை.

6 - 10:
பேஸ்புக் உங்கள் வாழ்க்கைச் செயற்பாட்டில் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது. இப்போது நீங்கள் அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்கள்.

11 - 20:
உங்கள் பேஸ்புக் பாவனை ஆரோக்கியமானதல்ல அல்லது ஆட்டுவிக்கப்படுகிறீர்கள். நீங்கள் பேஸ்புக்கில் அதிக நேரம் செலவிடுவது உண்மை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

21+: 
உங்கள் வாழ்க்கை பேஸ்புக்கைச் சுற்றியிருக்கிறது. உங்களால் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு பேஸ்புக்கை பயன்படுத்தாமலிருப்பது கடினமானது. உங்கள் உறவுகள், பாடசாலை அல்லது வேலை ஆகியன பேஸ்புக்கால் பாதிப்படையலாம். பேஸ்புக் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீள்வது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்.

மேற்காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் மூலம் தாம் பேஸ்புக்கிற்கு அடிமையாகிவிட்டோமா? என சந்தேகப்படுபவர்கள் எவராக இருந்தாலும் இதில் பெறும் புள்ளிகள் மூலம் தம்மை சுயமாக கணிப்பிட்டுக்கொள்ளலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், தமது ஆராய்ச்சி தொடர்பில் சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலவற்றையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

  • போதைப்பொருள் மற்றும் மதுபானங்களுக்கு அடிமையானவர்கள் எத்தகைய அறிகுறிகளைக் கொண்டிருப்பார்களோ அதே போன்ற அறிகுறிகளையே பேஸ்புக்கிற்கு அடிமையானவர்களும் கொண்டிருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 
  • அதிக கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர்களே பேஸ்புக்கிற்கு அதிகமாக அடிமையாவதாக அவர்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர். 
  • பெரியோரை விட இளம்வயதினரே பேஸ்புக்கிற்கு அதிகமாக அடிமையாவதாகவும், தாம் சமூக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கின்றோம் என உணர்பவர்கள் பேஸ்புக்கினை அதிகம் உபயோகிப்பதாகவும் ஆய்வின் முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. 
  • பெண்கள் அதிகம் பேஸ்புக்கிற்கு அடிமையாவதாகவும், இப்பழக்கத்தினால் தூங்கும் நேரம்,காலையில் கண்விழிக்கும் நேரம் என அனைத்தும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துக்களை நாகரீகமாக, வெளி இணைப்பு இன்றி பதிவு செய்யலாம். நாகரீகமற்ற, வெளியிணைப்புள்ள கருத்துக்கள் நீக்கப்படும்.